top of page

Magnus Skogsberg Tear är skådespelare, sångare, skådespelare, konferencier, creative director & designer - en mångsysslare på två ben i många världar. Några av dom världarna är scenen, filmens och musikens. Utbildad på Calle Flygares Teaterskola på 80 talet. Senare medverkande i diverse TV-serier, drama- och musikproduktioner.
Ambassadör för Suicide Zero och suicidprevention.

bottom of page